Descripció

Essències pures 100% per destil.lació i tractades. Es recomana l’amagatzematge en zones fresques, ventilades i sense llum solar, en recipients degudament tancats.
Disposem de fitxa tècnica i de seguretat si es precisa.